segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ(SEGUGI ITALIANI) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ


Ο Ιταλικός ιχνηλάτης(segugio Italiano) αποτελεί άριστη επιλογή λαγόσκυλου στις Μεσογειακές χώρες και επομένως και στην Ελλάδα. Η άριστη κυνηγετική ικανότητά τους είναι αποτέλεσμα της καθαροαιμίας των ιχνηλατών μας και του εξαιρετικού γενεαλογικού τους δέντρου.

Υπάρχουν οι ακόλουθες ράτσες:
  • Ιταλικός ιχνηλάτης μαυροπύρηνος σκληρότρυχος (segugio Italiano nero focato a pelo forte)
  • Ιταλικός ιχνηλάτης μαυροπύρηνος λειότριχος (segugio Italiano nero focato a pelo raso)
  • Ιταλικός ιχνηλάτης κόκκινος σκληρότρυχος (segugio Italiano fulvo a pelo forte)
  • Ιταλικός ιχνηλάτης κόκκινος λειότριχος (segugio Italiano fulvo a pelo raso)

Τα κουτάβια segugi που διατίθενται κατάγονται από πρωταθλητές εργασίας-μορφολογίας Ιταλίας, είναι εγγεγραμμένα στον ΚΟΕ(Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας) και έχουν ΒΕΚ.


Νέα

03/07/2012Σελίδα στο Facebook …περισσότερα
05/02/2011Εκτροφείο Montersino …περισσότερα
05/02/2011Κουτάβια προς διάθεση και λοιπές πληροφορίες …περισσότερα
05/02/2011Κουτάβια Segugio Italiano από Ιταλία Montersino …περισσότερα