segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΣΑΡΑ Β' & ΜΟΡΟ
Μόρο:Γιός της Zarina di Montersino.
Σάρα Β':Κόρη της Σάρας Α' και του Μόρο.
Μόρο&Σάρα Β':Aίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Tito, Lampo, Bruno, Arizona και Flora di Montersino
Προβλήθηκε 327
ΤΑΣΙΑ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα των πρωταθλητών Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento,Rosi) di Montersino, Zarina di Montersino (ιδιοκτ. Federico Rongoni), Tito του Piero Poggi, Bruno, Pippo του Giovanni Petruccioli.
Προβλήθηκε 236
ΤΖΑΚΟΣ
Γιός των πρωταθλ. Ιταλίας Faro & Fiama του Giancarlo Riganelli. Αίματα των (Lallo,Gildo)→Carlo Generotti,(Moreno, Meri)→Giovanni Petruccioli,(Ras ιδιοκτ. Salvatore Bonofiglio & Fiume→Guidetti Antonello)→εκτρ.Bellucci Franco
Προβλήθηκε 259
ΤΖΑΚΟΣ
Γιός των πρωταθλ. Ιταλίας Faro & Fiama του Giancarlo Riganelli. Αίματα των (Lallo,Gildo)→Carlo Generotti,(Moreno, Meri)→Giovanni Petruccioli,(Ras ιδιοκτ. Salvatore Bonofiglio & Fiume→Guidetti Antonello)→εκτρ.Bellucci Franco
Προβλήθηκε 200
ΤΖΑΚΟΣ
Γιός των πρωταθλ. Ιταλίας Faro & Fiama του Giancarlo Riganelli. Αίματα των (Lallo,Gildo)→Carlo Generotti,(Moreno, Meri)→Giovanni Petruccioli,(Ras ιδιοκτ. Salvatore Bonofiglio & Fiume→Guidetti Antonello)→εκτρ.Bellucci Franco
Προβλήθηκε 282
OREO
Γιός του Pippo του Diego Libralesso και της Samba του Diego Libralesso.Εγγονός των πρωταθλητών (Rol και Mara) του Luca Marcon.Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Brighel,Ringo,Mira,Mark,Geo,Mina di Pompiano
Προβλήθηκε 364
OREO
Γιός του Pippo του Diego Libralesso και της Samba του Diego Libralesso.Εγγονός των πρωταθλητών (Rol και Mara) του Luca Marcon.Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Brighel,Ringo,Mira,Mark,Geo,Mina di Pompiano
Προβλήθηκε 304
ΛΙΝΤΑ
Κόρη του Φάλκο και της Ζάρας. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lallo του Carlo Generotti, Rino του Carlo Generotti, Indio di Montersino και Zarina di Montersino
Προβλήθηκε 192
ΛΙΝΤΑ
Κόρη του Φάλκο και της Ζάρας. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lallo του Carlo Generotti, Rino του Carlo Generotti, Indio di Montersino και Zarina di Montersino
Προβλήθηκε 143
ΛΙΝΤΑ
Κόρη του Φάλκο και της Ζάρας. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lallo του Carlo Generotti, Rino του Carlo Generotti, Indio di Montersino και Zarina di Montersino
Προβλήθηκε 117
ΙΡΜΑ
Κόρη των Φάλκο & Ρέντα.Αίματα των Billy,Mina →Giancarlo Riganelli,Ριτς,Σίσσυ,των πρωταθλητών (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba)→Giovanni Petruccioli,(Lallo,Rino)→Carlo Generotti,Tito,(Rosi,Zarina)di Montersino
Προβλήθηκε 234
ΙΡΜΑ
Κόρη των Φάλκο & Ρέντα.Αίματα των Billy,Mina →Giancarlo Riganelli,Ριτς,Σίσσυ,των πρωταθλητών (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba)→Giovanni Petruccioli,(Lallo,Rino)→Carlo Generotti,Tito,(Rosi,Zarina)di Montersino
Προβλήθηκε 124