segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΚΑΡΥ
Κόρη των Φάλκο & Ρέντα.Αίματα των Billy,Mina →Giancarlo Riganelli,Ριτς,Σίσσυ,των πρωταθλητών (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba)→Giovanni Petruccioli,(Lallo,Rino)→Carlo Generotti,Tito,(Rosi,Zarina)di Montersino
Προβλήθηκε 94
ΚΑΡΥ
Κόρη των Φάλκο & Ρέντα.Αίματα των Billy,Mina →Giancarlo Riganelli,Ριτς,Σίσσυ,των πρωταθλητών (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba)→Giovanni Petruccioli,(Lallo,Rino)→Carlo Generotti,Tito,(Rosi,Zarina)di Montersino
Προβλήθηκε 112
ΛΟΡΥ
Κόρη της Οριετα di Montersino και του Cleo di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές Duecento di Montersino, (Ringo,Btighel,Mark,Faro,Pippo,Mina) di Pompiano
Προβλήθηκε 125
ΛΟΡΥ
Κόρη της Οριετα di Montersino και του Cleo di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές Duecento di Montersino, (Ringo,Btighel,Mark,Faro,Pippo,Mina) di Pompiano
Προβλήθηκε 125
TΟΣΚΑ
Κόρη του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονή των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo
Προβλήθηκε 145
TΟΣΚΑ
Κόρη του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονή των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo
Προβλήθηκε 103
ΜΙΝΑ
Αίματα από τους πρωταθλητές Faro di Pompiano, Brigel di Pompiano, Pippo di Pompiano, Mark di Pompiano, Mina di Pompiano, Vasco & Duecento di Montersino
Προβλήθηκε 212
ΜΙΝΑ
Αίματα από τους πρωταθλητές Faro di Pompiano, Brigel di Pompiano, Pippo di Pompiano, Mark di Pompiano, Mina di Pompiano, Vasco & Duecento di Montersino
Προβλήθηκε 177
Laika di Pompiano
Εγγονή των πρωταθλητών (Ringo, Zingher και Selva) di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές (Faro, Brigel, Pippo, Mark, Brica, Mina, Lori) di Pompiano.
Προβλήθηκε 158
Laika di Pompiano
Εγγονή των πρωταθλητών (Ringo, Zingher και Selva) di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές (Faro, Brigel, Pippo, Mark, Brica, Mina, Lori) di Pompiano.
Προβλήθηκε 135
ΜΑΡΩ
Κόρη του Cleo di Pompiano και της Φούλα. Αίματα από τους (Ringo, Brighel, Faro, Pippo, Mina, Mark και Rochi) di Pompiano
Προβλήθηκε 136
ΜΑΡΩ
Κόρη του Cleo di Pompiano και της Φούλα. Αίματα από τους (Ringo, Brighel, Faro, Pippo, Mina, Mark και Rochi) di Pompiano
Προβλήθηκε 109