segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

Προβλήθηκε 2
<B>ΝΙΚΗ</B></BR>Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
ΝΙΚΗ
Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
Προβλήθηκε 2
<B>ΝΙΚΗ</B></BR>Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
ΝΙΚΗ
Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
Προβλήθηκε 2
<B>ΝΙΚΗ</B></BR>Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
ΝΙΚΗ
Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
Προβλήθηκε 2
<B>ΤΖΑΚΥ</B> </br> Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
ΤΖΑΚΥ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 4
<B>ΤΖΑΚΥ</B> </br> Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
ΤΖΑΚΥ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 2
<B>ΤΖΑΚΥ</B> </br> Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
ΤΖΑΚΥ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 2
<b>ΖΙΠΟ </b></br> Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
ΖΙΠΟ
Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
Προβλήθηκε 16
<b>ΖΙΠΟ </b></br> Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
ΖΙΠΟ
Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
Προβλήθηκε 6
<b>ΖΙΠΟ </b></br> Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
ΖΙΠΟ
Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
Προβλήθηκε 8
<b>VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI </b></br> Κόρη του Roky  και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
Κόρη του Roky και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
Προβλήθηκε 19
<b>VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI </b></br> Κόρη του Roky  και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
Κόρη του Roky και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
Προβλήθηκε 7