segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΜΠΙΡΜΠΑ
Κόρη του Zipo του Fabio Ferrari και Rosina di Montersino (Ζίνα). Αίματα από τους πρωταθλητές Miro, Ribot, Lampo, Bruno και Indio di Montersino
Προβλήθηκε 117
ΜΠΙΡΜΠΑ
Κόρη του Zipo του Fabio Ferrari και Rosina di Montersino (Ζίνα). Αίματα από τους πρωταθλητές Miro, Ribot, Lampo, Bruno και Indio di Montersino
Προβλήθηκε 74
ΖΙΝΑ Β'
Κόρη της Ζίνας και του Μόρου.Εγγονή του Indio di Montersino πρωταθλητή Ιταλίας και αναπαραγωγός, της Zarina di Montersino πρωταθλήτρια Ιταλίας
Προβλήθηκε 75
ΖΙΝΑ Β'
Κόρη της Ζίνας και του Μόρου.Εγγονή του Indio di Montersino πρωταθλητή Ιταλίας και αναπαραγωγός, της Zarina di Montersino πρωταθλήτρια Ιταλίας
Προβλήθηκε 58
ΣΑΡΑ Γ’
Κόρη της Τζένης και του Πίρλο.Εγγονή της Σάρας Α' και του Ρεξ
Προβλήθηκε 78
ΣΑΡΑ Γ’
Κόρη της Τζένης και του Πίρλο.Εγγονή της Σάρας Α' και του Ρεξ
Προβλήθηκε 69
ΤΑΣΙΑ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα των πρωταθλητών Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento,Rosi) di Montersino, Zarina di Montersino (ιδιοκτ. Federico Rongoni), Tito του Piero Poggi, Bruno, Pippo του Giovanni Petruccioli.
Προβλήθηκε 69
ΝΙΚΗ
Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
Προβλήθηκε 85
ΝΙΚΗ
Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
Προβλήθηκε 70
ΝΙΚΗ
Κόρη της Bionda di Montersino. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Bruno, (Pippo, Marco, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lampo και Rosi di Montersino.
Προβλήθηκε 62
ΤΖΑΚΥ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 99
ΤΖΑΚΥ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 59