segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΤΖΑΚΥ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 65
ΖΙΠΟ
Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
Προβλήθηκε 84
ΖΙΠΟ
Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
Προβλήθηκε 59
ΖΙΠΟ
Γιός του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονός των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo.
Προβλήθηκε 75
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
Κόρη του Roky και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
Προβλήθηκε 132
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
Κόρη του Roky και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
Προβλήθηκε 60
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
Κόρη του Roky και της Τίνα του Marco Tosini. Εξαίρετη σε εργασία και μορφολογία. Αίματα των πρωταθλητών Sam di Pontenizza και Dik di Pontenizza.
Προβλήθηκε 65
ΠΙΖΑ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 103
ΠΙΖΑ
Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας (Paridino, Stella, Vento, Rosi) di Montersino,Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni),Tito του Piero Poggi, Bruno,Pippo του Giovanni Petruccioli
Προβλήθηκε 88
ΡΙΜΠΟΤ
Γιος του Zipo του Fabio Ferrari και Rosina di Montersino (Ζίνα). Αίματα από τους πρωταθλητές Miro, Ribot, Lampo, Bruno και Indio di Montersino
Προβλήθηκε 114
ΡΙΜΠΟΤ
Γιος του Zipo του Fabio Ferrari και Rosina di Montersino (Ζίνα). Αίματα από τους πρωταθλητές Miro, Ribot, Lampo, Bruno και Indio di Montersino
Προβλήθηκε 126
ΤΟΤΤΙ
Γιος της Οριετα di Montersino και του Cleo di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές Duecento di Montersino, (Ringo,Btighel,Mark,Faro,Pippo,Mina) di Pompiano
Προβλήθηκε 113