segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΖΑΡΑ <BR>ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΡΟ, ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ INDIO DI MONTERSINO ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ZARINA DI MONTERSINO ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TITO,LAMPO,BRUNO,ARIZONA ΚΑΙ FLORA DI MONTERSINO</BR>
ΖΑΡΑ
ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΖΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΟΡΟ, ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ INDIO DI MONTERSINO ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ZARINA DI MONTERSINO ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TITO,LAMPO,BRUNO,ARIZONA ΚΑΙ FLORA DI MONTERSINO
Προβλήθηκε 20
<b><br>CLEO di Pompiano</b></br>Από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo,Mery, Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano

CLEO di Pompiano

Από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo,Mery, Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano
Προβλήθηκε 165
<b><br>CLEO di Pompiano</b></br>Από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo,Mery, Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano

CLEO di Pompiano

Από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo,Mery, Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano
Προβλήθηκε 131
<b><br>CLEO di Pompiano</b></br>Από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo,Mery, Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano

CLEO di Pompiano

Από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo,Mery, Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano
Προβλήθηκε 110
ΑΡΙΑ
ΑΡΙΑ
Προβλήθηκε 54
ΑΡΙΑ
ΑΡΙΑ
Προβλήθηκε 71
ΑΡΙΑ
ΑΡΙΑ
Προβλήθηκε 76
ΑΡΙΑ
ΑΡΙΑ
Προβλήθηκε 51
ΦΟΥΛΑ
ΦΟΥΛΑ
Προβλήθηκε 453
ΦΟΥΛΑ
ΦΟΥΛΑ
Προβλήθηκε 254
ΦΟΥΛΑ
ΦΟΥΛΑ
Προβλήθηκε 177
ΦΟΥΛΑ
ΦΟΥΛΑ
Προβλήθηκε 169