segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΤΖΑΚΟΣ ΤΟΥ GIANCARLO RIGANELI </br> Γιός του Πρωταθλητή Faro του Carlo Generotti και της Fiama κόρης του πρωταθλητή Gildo του Carlo Generotti. Αίματα από τους πρωταθλητές Fiume, Lalo, Moreno, Meri.
ΤΖΑΚΟΣ ΤΟΥ GIANCARLO RIGANELI
Γιός του Πρωταθλητή Faro του Carlo Generotti και της Fiama κόρης του πρωταθλητή Gildo του Carlo Generotti. Αίματα από τους πρωταθλητές Fiume, Lalo, Moreno, Meri.
Προβλήθηκε 61
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 80
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 82
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 37
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 48
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 42
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 36
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 31
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 30
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 20
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
OREO ΤΟΥ DIEGO LIBRALESSO
Προβλήθηκε 29
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
VIOLA ΤΟΥ MARCO TOSINI
Προβλήθηκε 49