segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

ΤΟΤΤΙ
Γιος της Οριετα di Montersino και του Cleo di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές Duecento di Montersino, (Ringo,Btighel,Mark,Faro,Pippo,Mina) di Pompiano
Προβλήθηκε 72
ΤΟΤΤΙ
Γιος της Οριετα di Montersino και του Cleo di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές Duecento di Montersino, (Ringo,Btighel,Mark,Faro,Pippo,Mina) di Pompiano
Προβλήθηκε 36
ΦΑΛΚΟ
ROI 16/181489 Γιός του Billy και της Mina. Αίματα από τους πρωταθλητές (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, (Lallo και Rino) του Carlo Generotti
Προβλήθηκε 114
ΦΑΛΚΟ
ROI 16/181489 Γιός του Billy και της Mina. Αίματα από τους πρωταθλητές (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, (Lallo και Rino) του Carlo Generotti
Προβλήθηκε 79
ΦΑΛΚΟ
ROI 16/181489 Γιός του Billy και της Mina. Αίματα από τους πρωταθλητές (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, (Lallo και Rino) του Carlo Generotti
Προβλήθηκε 91
ΦΑΛΚΟ
ROI 16/181489 Γιός του Billy και της Mina. Αίματα από τους πρωταθλητές (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, (Lallo και Rino) του Carlo Generotti
Προβλήθηκε 88
ΦΑΛΚΟ
ROI 16/181489 Γιός του Billy και της Mina. Αίματα από τους πρωταθλητές (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, (Lallo και Rino) του Carlo Generotti
Προβλήθηκε 47
ΖΑΝΑ
Προβλήθηκε 194
ΖΑΝΑ
Προβλήθηκε 81
ΖΑΝΑ
Προβλήθηκε 91
ΖΑΝΑ
Προβλήθηκε 96
ΤΖΑΚΟΣ ΤΟΥ GIANCARLO RIGANELI
Γιός του Πρωταθλητή Faro του Carlo Generotti και της Fiama κόρης του πρωταθλητή Gildo του Carlo Generotti. Αίματα από τους πρωταθλητές Fiume, Lalo, Moreno, Meri.
Προβλήθηκε 204