segugi photo 1segugi photo 2segugi photo 2

Φωτογραφίες

Τζάκος του Giancarlo Riganelli. Γιός του Πρωταθλητή Faro του Carlo Generotti  και της Fiama κόρης του πρωταθλητή Gildo του Carlo Generotti. Αίματα από τους πρωταθλητές Fiume, Lalo, Moreno, Meri.
Τζάκος του Giancarlo Riganelli. Γιός του Πρωταθλητή Faro του Carlo Generotti και της Fiama κόρης του πρωταθλητή Gildo του Carlo Generotti. Αίματα από τους πρωταθλητές Fiume, Lalo, Moreno, Meri.
Προβλήθηκε 10
Laica di Pompiano
Laica di Pompiano
Προβλήθηκε 117
Laica di Pompiano
Laica di Pompiano
Προβλήθηκε 74
Laica di Pompiano
Laica di Pompiano
Προβλήθηκε 87
Laica di Pompiano
Laica di Pompiano
Προβλήθηκε 63
Laica di Pompiano
Laica di Pompiano
Προβλήθηκε 66
ΜΙΝΑ
ΜΙΝΑ
Προβλήθηκε 354
ΜΙΝΑ
ΜΙΝΑ
Προβλήθηκε 255
ΜΙΝΑ
ΜΙΝΑ
Προβλήθηκε 222
ΜΙΝΑ
ΜΙΝΑ
Προβλήθηκε 152
ΜΙΝΑ
ΜΙΝΑ
Προβλήθηκε 163
ΡΟΥΜΠΙ
ΡΟΥΜΠΙ
Προβλήθηκε 192