Από ζευγάρωμα του Φάλκο με την Κούλα.

Εγγονή του Billy και της Mina του Giancarlo Riganelli, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Αίματα από τους πρωταθλητές (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba) του Giovanni Petruccioli, Lallo του Carlo Generotti ,  και Rino του Carlo Generotti. Επίσης αίματα από τους πρωταθλητές Paridino di Montersino, Stella di Montersino, Vento di Montersino, Rosi di Montersino.