Γιός του Τζάκο και της Πίζας.

ΤΖΑΚΟ: Γιός του πρωταθλητή Ιταλίας Faro του Carlo Generotti και της Fiama του Giancarlo Riganelli. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Lallo του Carlo Generotti, Gildo του Carlo Generotti, (Moreno, Meri) του Giovanni Petruccioli, Ras ιδιοκτήτης Salvatore Bonofiglio (εκτροφή Bellucci Franco) και Fiume του Guidetti Antonello (εκτροφή Bellucci Franco).

ΠΙΖΑ: Κόρη του Μπρους και της Σάρα Β’. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Paridino di Montersino, Stella di Montersino, Vento di Montersino, Rosi di Montersino, Zarina di Montersino (ιδιοκτήτης Federico Rongoni), Tito του Piero Poggi, Bruno, Pippo του Giovanni Petruccioli.