Από ζευγάρωμα του Τζάκο με την Φούρια.

Εγγονός του πρωταθλητή Faro του Carlo Generotti και της Fiama του Giancarlo Riganelli. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Lallo του Carlo Generotti, Gildo του Carlo Generotti, (Moreno, Meri) του Giovanni Petruccioli, Ras ιδιοκτήτης Salvatore Bonofiglio (εκτροφή Bellucci Franco) και Fiume του Guidetti Antonello (εκτροφή Bellucci Franco). Επίσης των πρωταθλητών Lampo, Bruno και Indio di Montersino.