Γιός της Τζένης και του Πίρλο.Εγγονός της Σάρας Α’ και του Ρεξ.