Κόρη των Φάλκο & Ρέντα. Αίματα των Billy,Mina →Giancarlo Riganelli,Ριτς,Σίσσυ, των πρωταθλητών (Moreno, Linda,Pippo,Marco,Meri, Sorba)→Giovanni Petruccioli,(Lallo,Rino)→Carlo Generotti,Tito,(Rosi,Zarina)di Montersino