Εγγονή των πρωταθλητών Vasco, Ful, Lilla, Duecento.