Εγγονός του Indio di Montersino, πρωταθλητή εργασίας και αναπαραγωγό.