Εγγονή των πρωταθλητών Ιταλίας Indio di Montersino και Pako di Montersino.