Κόρη του Cleo di Pompiano και της Μίνα. Αίματα από τους πρωταθλητές Ringo, Til,Brighel,Faro,Mel,Pippo, Mery,Mark,Selva,Brio,Mina, Lory di Pompiano,Vasco di Montersino.