Κόρη του Cleo di Pompiano και της Φούλα. Αίματα από τους (Ringo, Brighel, Faro, Pippo, Mina, Mark και Rochi) di Pompiano