Κόρη του Zipo του Fabio Ferrari και Rosina di Montersino (Ζίνα). Αίματα από τους πρωταθλητές Miro, Ribot, Lampo, Bruno και Indio di Montersino