Εγγονή της Zarina di Montersino, πρωταθλήτριας Ιταλίας. Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας, Tito, Lampo, Bruno, Arizona και Flora di Montersino.