Κόρη της Μπέμπας και του Ριτς. Εγονή του Μπος και της Μπιόντα.