Γιος του Zippo του Fabio Ferrari και της Rosina di Montersino (Ζήνα). Αίματα από τους πρωταθλητές Miro, Ribot, Lampo, Bruno και Indio di Montersino.