Τα αδέρφια Σάμο και Φένια. Παιδιά των Λίζα και Πίρλο. Εγγόνια της Σάρας και του Λέων.