Μόρο:Γιός της Zarina di Montersino.

Σάρα Β’:Κόρη της Σάρας Α’ και του Μόρο.

Μόρο&Σάρα Β’:Aίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Tito, Lampo, Bruno, Arizona και Flora di Montersino.