Γιός των πρωταθλ. Ιταλίας Faro & Fiama του Giancarlo Riganelli. Αίματα των (Lallo,Gildo)→Carlo Generotti,(Moreno, Meri)→Giovanni Petruccioli,(Ras ιδιοκτ. Salvatore Bonofiglio & Fiume→Guidetti Antonello)→εκτρ.Bellucci Franco