Κόρη του Messico και της Vanda του Fabio Ferrari, εξαίρετοι σε αγώνες εργασίας στην Ιταλία. Εγγονή των πρωταθλητών Ribot του Gianni Zaccagno και Miro του Federico Rongoni. Αίματα των πρωταθλητών Rocco και Briga του Tavazzi Rinaldo