Εγγονή των πρωταθλητών (Ringo, Zingher και Selva) di Pompiano. Αίματα από τους πρωταθλητές (Faro, Brigel, Pippo, Mark, Brica, Mina, Lori) di Pompiano.