Γιός του Pippo του Diego Libralesso και της Samba του Diego Libralesso.Εγγονός των πρωταθλητών (Rol και Mara) του Luca Marcon.Αίματα από τους πρωταθλητές Ιταλίας Brighel,Ringo,Mira,Mark,Geo,Mina di Pompiano